Подолання корупції в Україні є серйозною проблемою в Україні.
Відповідно до п. 5 „Положення про Державну фінансову інспекцію України”, затвердженого постановою КМУ від 06.08.2014 року № 310, Держфінінспекція та її територіальні органи забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держфінінспекції, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Пріоритетні напрями роботи Державної фінансової інспекції України на 2015 рік затверджені Міністром фінансів України Н. Яресько 26 грудня 2014 року. Одним із таких напрямів є протидія корупції в органах Держфінінспекції шляхом реалізації вимог ухваленого антикорупційного законодавства.
Для мінімізації корупційних чинників у контрольно-ревізійній сфері, ще на етапі планування впроваджено підхід до відбору об’єктів контролю на підставі оцінки ризиків фінансових порушень.
Антикорупційну спрямованість мають і заходи Держфінінспекції України та її територіальних органів, спрямовані для належного проведення контрольно-ревізійної діяльності та обмеження фіскального тиску на суб’єктів господарювання шляхом зменшення кількості контрольних заходів.
З метою забезпечення оперативного реагування та виявлення фактів можливих корупційних та інших неправомірних дій (бездіяльності), рішень посадових осіб органів Держфінінспекції при здійсненні ними своїх повноважень. у Держфінінспекції України та її територіальних органах функціонує «телефон довіри».
Щорічно Держфінінспекцією України та її територіальними органами затверджується План заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Робота Менської міжрайонної Держфінінспекції направлена, також на реалізацію планів заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, які доводяться районними державними адміністраціями.
З проявами корупції активізується співпраця Менської міжрайонної Держфінінспекції з правоохоронними органами. У разі встановлення за результатами контрольних заходів фактів що мають ознаки корупційного правопорушення матеріали ревізії передаються до уповноваженого правоохоронного органу.
Посилилась співпраця інспекції з правоохоронними органами і в частині здійснення спільних з правоохоронними органами перевірок у якості залучених спеціалістів, за результатами яких встановлюються факти корупційних правопорушень, винні особи притягуються до відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення, згідно глави 13-А КУпАП.
Корупція є основною загрозою соціально-економічному розвитку суспільства. Вона не лише основна причина бідності країни, але і перешкода для її подолання. Корупція може загрожувати економічній безпеці держави, існуванню нації, оскільки корупційні дії та їх наслідки можуть позначитися на житті наступних поколінь. Розвиток державного фінансового контролю в Україні спрямований як на виявлення, так і на попередження та зменшення надалі порушень, в тому числі корупційних .
Про факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни та вчинення корупційних правопорушень можна повідомити Менську міжрайонну Держфінінспекцію (вул. Урицького №11, м.Мена, Чернігівська область, 15600, начальник Менської міжрайонної Держфінінспекції Максименко Олег Іванович, номер телефону: 3-15-88) та Держфінінспекцію в Чернігівській області (вул. Белінського, 11, м. Чернігів, 14000, номер телефону: 4-12-74).

Начальник Менської міжрайонної
Держфінінспекції О.І.Максименко

 

Позначки: ,