Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України спільно з Українською асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» проводять з 18 січня до 15 червня 2016 року заочний Всеукраїнський конкурс – грант «10х10».

Мета конкурсу: створення розвиненої всеукраїнської мережі позашкільної і позакласної екологічної освіти; формування активної життєвої позиції й екологічної культури дітей та учнівської молоді.

До участі в Конкурсі запрошуються педагогічні працівники, учні, вихованці загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності, в яких проводиться робота з еколого-натуралістичної освіти підростаючого покоління.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати:

– лист-подання;

– заявка (з основним матеріалом);

– план роботи навчального закладу або його розділи, де відображено роботу щодо організації, проведення та результативності еколого-натуралістичної освіти;

– додатки (за наявності).

За підсумками конкурсу 10 переможців у номінації «Дошкільний навчальний заклад» і 10 переможців у номінації «Загальноосвітній навчальний заклад» залучаються як партнери та рекомендуються НЕНЦУМ до отримання гранту від «Укрводоканалекологія» на розвиток еколого-натуралістичної освіти в закладі.

Конкурсні матеріали подаються українською мовою і надсилаються єдиною папкою чи файлом до 15 червня 2016 року на поштову адресу: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (з поміткою на конверті «Конкурс–грант») та на електронну пошту НЕНЦУМ: ludmila@nenc.gov.ua (тема листа «Конкурс–грант»).

Вимоги до поданих матеріалів:

  • До розгляду приймаються оригінальні проекти, виконані однією особою або групою осіб.
  • Матеріали мають бути надруковані (обсяг роботи – до 30 сторінок, формат А4, гарнітура – TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – одинарний, поля: ліве – 30 мм, з інших боків– 1,5 мм).
  • Лист-подання, в якому вказана точна назва організації (установи), яка бере участь у Конкурсі, підписується директором навчального закладу. В листі стисло описується суть, важливість і значущість запропонованого проекту.
  • Заявка з основним матеріалом (на сайті nenc.gov.ua).
  • План роботи навчального закладу або його розділи, де відображено роботу щодо організації, проведення та результативності еколого-натуралістичної освіти.
  • Додаткові матеріали (фото, презентація, відеосюжет та ін.).

Інформація про підсумки проведення конкурсу та переможців конкурсу будуть розміщені на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua та Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства “Укрводоканалекологія” www.ukrvodokanal.in.ua.

Координатор конкурсу – Цюнь Людмила Олександрівна, методист НЕНЦУМ (контактні телефони (044)430-04-91, (098)597-08-80).

Додаткова інформація на сайті www.nenc.gov.ua.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації за тел. (0462)
669-381 та 675-016.