Менська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
посадової особи місцевого самоврядування – завідувача сектору молоді та
спорту Менської міської ради.
В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну
вищу освіта за спеціальностями відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом
на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не
менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
вільне володіння державною мовою, знання основних програм роботи на
комп’ютері.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
оголошення про проведення конкурсу за адресою: вул. Титаренка Сергія,7,
м. Мена, Чернігівської області.
Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці та по інших питаннях можна отримати за
телефоном 3-11- 79