[ File # csp10979354, License # 2908828 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / AndreyPopov

Чинним законодавством передбачено можливість громадянам приймати участь в судочинстві на рівні з професійними суддями, ставши присяжними. Відповідно до ст. 60 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” (далі Закон) список присяжних затверджується на два роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку. Стаття 61 даного Закону передбачає ряд вимог до бажаючих стати присяжними. Так, присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. Не підлягають включенню до списків народних засідателів та списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

У разі, якщо Ви відповідаєте даним вимогам і маєте бажання стати присяжним звертайтеся до міської ради (заступник міського голови з питань діяльності виконкому Скляр І.В., 2-12-42).

Кінцевий строк звернень до міської ради 12 серпня 2016 року.