Менська міська рада повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті Генерального плану міста Мена.

Мета
Проект генерального плану м.МЕНА згідно ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначає довгострокову стратегію планування й забудови території міста.
СКЛАД
Генеральний план складається з текстових та графічних матеріалів у відповідності до ДБН Б.1.1-15:2012. «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
1. Схема розташування міста в системі розселення, М 1:10 000;
2. План існуючого використання території, М 1:5 000;
3. Схема існуючих планувальних обмежень, М 1:5 000;
4. Модель перспективного розвитку міста, М 1:15 000;
5. Генеральний план (основне креслення), М 1:5 000;
6. Схема проектних планувальних обмежень, М 1:5 000;
7. Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту, М 1:5 000;
8. Схема інженерної підготовки та захисту території, М 1:5000;
9. Схема інженерного обладнання території. Електропостачання, Газо – та Теплостачання, М 1:5 000.
10. Схема інженерного обладнання території. Телефонний зв`язок, проводове радіомовлення, М 1:5 000.
11. Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація М 1:5 000.ДСК
12. Схема зонування території міста, масштаб 1:5 000
13. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період. Схема розміщення захисних споруд, масштаб 1:5 000, ДСК.
14. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час. Схема розміщення захисних споруд, масштаб 1:5 000, ДСК.

Зміст
В генеральному плані визначені: напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення території, принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, розвиток транспорту, магістральна вулична мережа, інженерна підготовка та захист території, інженерне обладнання території, заходи по охороні навколишнього середовища, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, розроблена модель планувального розвитку міста а також намічені основні заходи по реалізації рішень генерального плану.
З графічними матеріалами та містобудівною документацією можна ознайомитися в Менській міській раді.
Проект Генерального плану міста розробляється на замовлення Менської міської ради Державним підприємством Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “ДІПРОМІСТО” ім.Ю.М.Білоконя згідно договору №564-01-2014 від 23.06.2014 року та рішення тридцять шостої сесії шостого скликання від 30.04.2014 року. З планом існуючого використання території міста та проектом нового Генерального плану, описом проекту та презентацією можна ознайомитись на найому сайті в розділі Генеральний план, а також в приміщенні Менської міської ради по вул. Урицького, 7 в м.Мена.
Менська міська рада згідно рішення 46 сесії 6 скликання від 12.05.2015 року встановила місячний строк для ознайомлення з проектом Генерального плану міста Мена з моменту його оприлюднення та встановила місячний строк для подачі пропозицій пропозицій громадськості щодо проекту генерального плану міста Мена. Поданні пропозицій розпочинається з моменту оприлюднення повідомлення про початок процедури розгляду. Пропозиції громадськості розглядаються у місячний строк. Протягом 30 днів з дня опублікування громадяни можуть подавати письмові пропозиції щодо внесення змін до проекту Генерального плану міста.
Відповідальні особи за організацію роботи з розгляду пропозицій громадськості щодо проекту Генерального плану міста Мена – спеціаліст із земельних питань та містобудування Менської міської ради Білогуб І.О., завідуючий сектором містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Менської РДА Ющенко А.М.

1.

План існуючого використання території

plan_isn_vikoristannya.jpg

2.

Схема існуючих планувальних обмежень

pl_obm_isn.jpg

3.

Генеральний план (основне креслення)

genplan.jpg

4.

Схема проектних планувальних обмежень

pl_obm_pro.jpg

5.

Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту

transport.jpg

6.

Схема інженерної підготовки та захисту території

ing_pidgotovka.jpg

 

 

 

ПРИЙОМ ПРОПОЗИЦІЙ ЗАКІНЧЕНО З 21 ЛИПНЯ 2015 РОКУ

 

Позначки: