Як відомо в 2014 році набрав чинності Закон України «Про  запобігання корупції». Закон визначає основні засади у сфері запобігання корупції відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Законом передбачені нові поняття, зокрема «пряме підпорядкування», «члени сім’ї»:
пряме підпорядкування-відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника,  в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних  стягнень,  надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;
члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Слід звернути увагу, що статтею 3 Закону розширено коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, а саме віднесено до числа таких суб’єктів осіб, які для цілей цього закону прирівнюються до осіб, уповноважених на  виконання функцій держави, або місцевого самоврядування.
У статті 57 Закону деталізовано порядок проведення спеціальної перевірки щодо  осіб, які претендують на заняття посад пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Статтею 45 введено новий порядок декларування як доходів так і витрат.
Крім того Закон впроваджує Єдиний державний реєстр осіб, що вчинили корупційні правопорушення – єдину базу даних в якій будуть зосереджені відомості про всіх осіб, притягнутих до відповідальності за  здійснення корупційних правопорушень.
Відповідно до ст.21 «Участь громадськості в заходах щодо запобігання  і протидії корупції» – об’єднання громадян, їх члени, а також окремі громадяни мають право повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень , проводити заходи щодо інформування населення  з питань запобігання і протидії корупції, здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням  при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.
Мета «телефонів довіри» – надання працівниками інспекції в межах компетенції, визначеної законодавством, інформаційно-консультативних послуг громадськості з питань здійснення державного фінансового контролю; фіксації повідомлень про порушення чинного законодавства при витрачанні державного чи комунального майна об’єктами, підконтрольними органами інспекції.
Про факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни та вчинення корупційних правопорушень можна повідомити Менську міжрайонну Держфінінспекцію (вул. Поштова №11, м.Мена, Чернігівська область, 15600, начальник Менської міжрайонної Держфінінспекції Максименко Олег Іванович, номер телефону: 3-15-88) та Держфінінспекцію в Чернігівській області (вул. Белінського, 11, м. Чернігів, 14000, номер телефону: 4-41-66).

 

 

 

Начальник Менської міжрайонної Держфінінспекції                                                        О.І.Максименко

 

Позначки: ,