НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в Менському районі, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 35,4 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. кількість жителів району зменшилася на 531 особу.
Упродовж січня–вересня 2017р. народилося 186 малюків. Кількість померлих склала 565 осіб.

РИНОК ПРАЦІ. У ІІІ кварталі 2017р. на підприємства, в установи, організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) Менського району було прийнято 303 особи, тоді як звільнено 237 осіб (відповідно 7% та 5,5% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова кількість штатних працівників

у ІІІ кварталі 2017р. становила 4301 особу (2,3% від загальної кількості в області).
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств порівняно з ІІІ кварталом 2016р. зросла в 1,6 раза й становила 5379 грн. Це в 1,7 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), але на 7,4% менше середньообласного показника (5807 грн).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Рослинництво. Станом на 1 жовтня п.р. сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих) зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) зібрані на площі 16,1 тис.га, що становить 54,5% до площ посіву (по області – 43,4%). Із зібраної площі одержано 85 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що становить 107,4% минулорічного обсягу. Серед намолоченого зерна 71,4% займає пшениця, 11,8% – зернобобові культури, 6,4% – ячмінь, 4,1% – жито озиме, 3,5% – овес. Середня врожайність зернових культур становила 52,8 ц з 1 га (рік тому – 42,4 ц), по області – 44 ц з 1 га (42 ц).
Ріпаку намолотили 6,4 тис.т, що в 1,5 раза більше, ніж на 1 жовтня 2016р., урожайністю 36,6 ц з 1 га (по області – 32,8 ц).
Соняшнику зібрали 11,9 тис.т (на 10% менше, ніж рік тому) при середній урожайності 28,4 ц з 1 га (рік тому – 25,8 ц).
Питома вага району у виробництві зернових становить 7%, ріпаку – 6,4%, соняшнику – 4%.
Тваринництво. Сільськогосподарськими підприємствами в січні–вересні 2017р. реалізовано на забій худоби (у живій масі) 791 т, вироблено 8602 т молока. Порівняно із січнем–вереснем 2016р. відбулося збільшення обсягів виробництва м’яса на 110 т (на 16,1 %), молока – на 960 т (на 12,6%).
У структурі реалізації аграрними підприємствами худоби на забій частка великої рогатої худоби становила 60,9% (у січні–вересні 2016р. – 66,6%), свиней – 39,1% (33,4%).
Сільськогосподарські підприємства в січні–вересні 2017р. порівняно із січнем–вереснем 2016р. збільшили обсяг вирощування худоби на 14,2%, у т.ч. свиней – в 1,7 раза. Обсяг вирощування великої рогатої худоби становив 94,1% до відповідної дати минулого року.
В аграрних підприємствах загальний обсяг вирощеної худоби на 13,3% був більший від реалізації тварин на забій.
Надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, збільшився на 8% і становив 4265 кг (по області – 4368 кг).
Станом на 1 жовтня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалися 5140 голів великої рогатої худоби, у т.ч. 2155 корів, 2336 голів свиней. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні з 1 жовтня 2016р. зменшилася на 2,7 %, свиней – на 24,6%.
У районі утримувалося 4,6% загальнообласної кількості великої рогатої худоби, 4,8% – корів, 2,4% – свиней.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. У січні–вересні 2017р. підприємства та організації Менського району за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 105,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,5% загального обсягу в області. На одного мешканця району освоєно 2932 грн капітальних інвестицій.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано в машини, обладнання та інвентар – 63,8%, житлові та нежитлові будівлі – 18,5%, транспортні засоби – 8,2%, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 6%.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 85,3%. За рахунок коштів місцевих бюджетів освоєно 4,7% інвестицій, кошти населення на будівництво житла становили 2,1%.
Капітальні інвестиції в житлові будівлі становили 2,8 млн.грн (0,8% від обсягу капітальних інвестицій у житлові будівлі в області).

ПРОМИСЛОВІСТЬ. Упродовж січня–вересня 2017р. підприємства району реалізували промислової продукції на 419 млн.грн, або 2,1% від загального обсягу реалізації області.
Найвагомішу частку продукції (72%) реалізували підприємства з виробництва харчових продуктів і напоїв.
У розрахунку на 1 особу населення району обсяг реалізації склав 11561 грн (по області ¬– 18806 грн).
Більше, ніж рік тому, вироблено свіжої чи охолодженої свинини, сичужних та плавлених сирів, окремих видів одягу; менше – сухих молока та вершків, ящикових піддонів.

ТРАНСПОРТ. Вантажним автотранспортом району, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні–вересні 2017р. перевезено 20,1 тис.т вантажів, що становить 96,8% рівня січня–вересня 2016р. Обсяг виконаного вантажообороту зріс на 3,4% й становив 4,8 млн.ткм.
Пасажирським автотранспортом району в січні–вересні 2017р. перевезено 17,9 тис. пасажирів, що у 2,6 раза більше, ніж у січні–вересні 2016р. Обсяг пасажирообороту становив 167,3 тис.пас.км (57,1%).

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області