Питання протидії корупції є важливим аспектом проведення реформ в Україні та адаптації вітчизняного законодавства до стандартів розвинених демократичних країн світу. На жаль, корупція в Україні – це наслідок загальних, політичних, соціальних і економічних проблем нашої країни, що цілком притаманне державі, яка перебуває на етапі реформування. Тому застосування ефективних механізмів запобігання корупції є однією з найважливіших проблем, які намагається розв’язати сучасна Українська держава на шляху до забезпечення прогресивних європейських стандартів прав і свобод людини і громадянина.
Стаття 8 «Кодекси поведінки державних посадових осіб» Конвенції ООН проти корупції, ратифікованої Україною 18.10.2006 року визначає, що для боротьби з корупцією кожна держава-учасниця заохочує непідкупність, чесність і відповідальність своїх державних посадових осіб згідно з основоположними принципами своєї правової системи, зокрема прагне застосувати кодекси або стандарти поведінки для правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій.
Цей міжнародний документ зобов’язує кожну державу-учасницю проводити політику протидії корупції, схвалити відповідні закони і заснувати спеціальні органи для боротьби з цим явищем.
Для підвищення ефективності зв’язку з громадськістю, надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам з питань здійснення державного фінансового контролю в територіальних органах Держфінінспекції запроваджено функціонування телефонів довіри. Очікуваними результатами є забезпечення оперативності реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях представників громадськості, а також підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади. Поряд з тим не повинна стояти осторонь у протидії корупції і громадськість, адже антикорупційним законодавством значно розширено права та державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
З метою оперативного реагування про факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни та вчинення корупційних правопорушень можна повідомити Менську міжрайонну Держфінінспекцію (вул. Урицького №11, м.Мена, Чернігівська область, 15600, начальник Менської міжрайонної Держфінінспекції Максименко Олег Іванович, номер телефону: 3-15-88) та Держфінінспекцію в Чернігівській області (вул. Бєлінського, 11, м. Чернігів, 14000, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінінспекції в Чернігівській області Хоменко Альона Володимирівна, номер телефону (022) 4-41-66).

Начальник Менської
міжрайонної держфінінспекції О.І. Максименко

 

Позначки: ,