Менська міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 виключне право давати роз’яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надано Міністерству соціальної політики України.

У зв’язку з набранням чинності 4 липня 2015 року постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 439 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2001 № 1266», керуючись пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок), звертаємо увагу на основні моменти нововведень.
Сума оплати перших п’яти днів непрацездатності, допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності та пологах розраховується за однаковим алгоритмом – шляхом множення середньоденного заробітку в розрахунку на календарний день на відсоток оплати залежно від страхового стажу та кількість календарних днів, які підлягають оплаті за листком непрацездатності.
Сума середнього заробітку обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту з ЄСВ.
Святкові та неробочі дні з розрахунку не виключають. Якщо святкові та неробочі дні припали на період непрацездатності чи відпустки по вагітності та пологах, то вони оплачуються в такому самому порядку, як і інші календарні дні хвороби (декретної відпустки).
Загальним розрахунковим періодом для обчислення всіх страхових виплат будуть 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. Саме за цей період братимемо суму зарплати та кількість календарних днів. Але із загальної кількості календарних днів слід виключити не відпрацьовані з поважних причин дні:
– тимчасової непрацездатності;
– відпустки по вагітності та пологах;
– відпусток для догляду за дитиною до трьох (шести) років за медичним висновком;
– усіх відпусток без збереження заробітної плати.
Важливо!
Коли один з місяців розрахункового періоду (з 1-го до 1-го числа) застрахована особа не працювала з поважних причин, його взагалі прибиратимемо з розрахункового періоду. Це означає, що не беруть не лише дні, але й усі виплати, нараховані в цьому місяці.
Нова редакція Порядку не передбачає пропорційного врахування одноразових виплат у заробітку для розрахунку середньої зарплати. Однак, якщо одноразова виплата припадає на місяць розрахункового періоду, який виключається з розрахункового періоду через поважні причини, то виходить, що така виплата не має враховуватися під час розрахунку середньої зарплати.
Якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначатимемо за фактично відпрацьовані календарні місяці (з 1-го до 1-го числа). А коли менше ніж календарний місяць – братимемо календарні дні за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.
І тільки коли в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не матиме заробітку з поважних причин або страховий випадок настане в перший день роботи, середню зарплату визначатимемо за тарифною ставкою (посадовим окладом).
Коли в застрахованої особи протягом останніх 12 місяців не було 6 місяців страхового стажу, то застосовується обмеження суми зарплати, з якої рахують середній заробіток: по тимчасовій непрацездатності такий заробіток не може перевищувати мінімальну зарплату, а по вагітності та пологах – не може бути більшим за дві мінімальні зарплати та меншим за одну.
Якщо середня зарплата обчислюється із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) чи розміру мінімальної зарплати або їх частин, використовують середньомісячний показник календарних днів (30,44).
У разі виникнення запитань, просимо звертатись за телефонами: 2-14-08, 2-14-48 (м. Мена); 2-36-72 (смт Сосниця).

Менська міжрайонна виконавча дирекція
обласного відділення Фонду

 

Позначки: