Головне управління статистики у Чернігівській області доводить до Вашого відома, що в липні п.р. вийшов із друку збірник «Сільське господарство Чернігівщини». У збірнику викладено інформацію про фінансові результати, капітальні інвестиції, середньооблікову кількість штатних працівників та середньомісячну номінальну заробітну плату штатних працівників, продукцію сільського господарства за видами та категоріями господарств, товаровиробників області про ресурси та основні показники сільськогосподарської діяльності.

У виданні відображено підсумки роботи сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва (посівні площі, виробництво та урожайність сільськогосподарських культур, унесення добрив) та тваринництва (виробництво м’яса, молока, яєць, продуктивність худоби), середні ціни реалізації продукції сільського господарства за видами та категоріями господарств. Інформацію про кількість худоби наведено в динаміці з 1940 року.

Інформацію наведено в цілому по області, за містами обласного значення та районами. До збірника вміщено дані про виробництво основних видів аграрної продукції товаровиробниками України та регіонів.

Ціна збірника – 89,20 грн  (102 сторінки)

 

З питань придбання збірника звертатися за телефоном 676-534 або надіслати лист-заявку за адресою: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, 14000; post@chernigivstat.gov.ua.