Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції надає інформацію щодо деяких питань, пов’язаних з видачею дублікатів документів, посвідчених або виданих нотаріусом

Державна реєстраційна служба України надала роз’яснення стосовно деяких питань, пов’язаних з державною реєстрацією прав.

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за заявою фізичної або юридичної особи, щодо яких вчинялись нотаріальні дії або за дорученням таких осіб, видається дублікат втраченого документа.

Видача дубліката втраченого або зіпсованого документа здійснюється державним нотаріальним архівом. До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат втраченого документа видається нотаріусом.

Відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації прав державна реєстрація прав на нерухоме майно проводиться на підставі виданого дубліката документа, а не у зв’язку з його видачею.