85145

Застраховані особи та члени їхніх сімей мають можливість отримати відновлювальне лікування (медичну реабілітацію) у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд).

Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105- XIV передбачено, що для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.

Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування затверджений постановою правління Фонду від 25.02.2009 № 12 визначає наступне.

Путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні, за наявності довідки страхувальника згідно з додатком 4 до цього Порядку. Довідка заповнюється за основним місцем роботи та дійсна протягом 1 місяця.

До путівки додається виписка з медичної карти хворого з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

Путівки видаються тільки у випадках захворювань або травм, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві.

Протягом календарного року одній і тій же особі може бути видана лише одна санаторно-курортна путівка, що сплачена за рахунок коштів Фонду. Термін реабілітаційного лікування складає 24 дні.

Передача виданої реабілітаційної путівки іншій сторонній особі, поділ

її на декількох осіб, зменшення терміну лікування  забороняється. 

Відмінністю реабілітаційної путівки є те, що вона видається для лікування застрахованої особи або її дитини (дітей) – безкоштовно, а направлення на доліковування в санаторій проводиться безпосередньо із стаціонару з видачею листка непрацездатності (далі – ЛН).

Важливим моментом також є правильне оформлення листка непрацездатності (ЛН): при направленні хворого зі стаціонару на доліковування у реабілітаційне відділення санаторію у графі ЛН “Стати до роботи” здійснюється запис “доліковування в санаторно-курортному закладі” і вказується дата початку путівки. 

У графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження) № зазначається номер нового ЛН, який також заповнюється в стаціонарі закладу охорони здоров’я на період доліковування.

У графі “Причина непрацездатності нового ЛН підкреслюється «захворювання загальне – 1» , у графі «Режим» указується «санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» вказується дата початку путівки.

В правому верхньому кутку ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Подальше оформлення ЛН здійснюється в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

Після проведеного лікування застрахована особа, яка отримала путівку в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу, зобов’язана повернути до лікувально-профілактичного закладу, що видав путівку, заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою даного закладу, про що робиться відмітка у відповідному журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів.

Реабілітаційне лікування в умовах санаторно-курортних закладів є важливою та невід’ємною частиною комплексного лікування застрахованих осіб.

З усіх питань діяльності страхувальників просимо звертатись за телефонами: у м. Мена – 2-14-08, 2-14-48 та у смт Сосниця – 2-36-72.

Менська міжрайонна виконавча

дирекція обласного відділення Фонду