124163

У цьому бюлетені вміщено інформацію про обсяги реалізованої продукції промисловості, обсяги надходження замовлень на виробництво продукції в січні–серпні 2016 року.

Показники сформовано за даними короткотермінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

При підготовці бюлетеня використані дані статистичного спостереження за формою

  • №1-ПЕ «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами».

Головне управління статистики у Чернігівській області