Головним управлінням статистики в Чернігівській області підготовлено  бюлетень “Основні показники роботи промислових підприємств у містах обласного значення і районах у 2016 році”.

У цьому бюлетені вміщено інформацію про обсяги реалізованої продукції промисловості, обсяги надходження замовлень на виробництво продукції     у 2016 році.

Показники сформовано за даними короткотермінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

При підготовці бюлетеня використані дані статистичного спостереження за формою №1-ПЕ «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами».

Переглянути інформацію бюлетня можна за посиланням.

 

Позначки: