Брак робочих місць, низький рівень заробітної плати, тіньова
зайнятість, відтік висококваліфікованих кадрів за кордон, дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили – такі, на жаль, реалії сучасного ринку праці. За таких умов значною часткою клієнтів служби зайнятості стають недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці групи населення, зокрема, особи передпенсійного віку, жінки з малолітніми дітьми, молодь без досвіду роботи, люди з інвалідністю, колишні ув’язнені, внутрішньо-переміщені особи. Торік таких серед безробітних
Менщини налічувалося до 38%.
Для повернення шукачів роботи, в тому числі й з вразливих категорій громадян, до активної зайнятості сьогодні потрібні нові підходи. Власне задля цього служба зайнятості й стала на шлях модернізації, яка передбачає перетворення її на сервісну установу сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних. На часі застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміну філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та
потенціалу до працевлаштування. Однією з технологій, яка довела свою ефективність у роботі центрів
зайнятості багатьох країн світу, а сьогодні впроваджується в нашій країні, є технологія профілювання. Вона дозволяє вже на початкових етапах виявляти групи безробітних з високим ризиком довготривалого безробіття та надавати їм послуги, що прискорять їх працевлаштування. Відтак безробітному гарантовано соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент. Іншими словами – він не залишиться наодинці зі своїми проблемами, а може розраховувати на тісну взаємодію з фахівцем центру зайнятості і не тільки. Останній допоможе оцінити ситуацію, розробити індивідуальний план роботи, а також за необхідності – залучить інші організації та фахівців до вирішення особистих та соціальних проблем клієнта, які заважають працевлаштуванню. Так, завдяки об’єднанню зусиль шлях до омріяної роботи стане коротшим.

За інформацією районного центру зайнтості