УКРАЇНА

  МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МЕНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

06  квітня  2018 року                                 м. Мена                             № 105

 

 

Про чергування 07 – 09 квітня  2018 року

 

З метою готовності територіальної і функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населених пунктів Менської ОТГ, ланок до дій за призначенням під час можливої повені, дієвого захисту населення територій Менської ОТГ, матеріальних цінностей, інфраструктури громади від стихії та мінімізації збитків:

  1. Установити чергування керівництва Менської міської ради згідно з додатком 1.
  2. Затупнику міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Менської міської ради Т.С. Вишняк забезпечити чергування відповідальних працівників в апараті міської ради згідно з додатком 2.
  3. Відповідальним працівникам в апараті міської ради:

–  забезпечити подання щоденно на 09.00, 13.00 та 17.00 годину стислої інформації щодо ситуації в Менській ОТГ міському голові. У разі виникнення позаштатної події інформування здійснювати негайно.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на затупника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Менської міської ради Т.С. Вишняк.

Міський голова                                        Г.А.  Примаков

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

                                                                               Менської міської ради

06 квітня 2018 року № 105

Г Р А Ф І К

чергування керівництва Менської міської ради

07-09  квітня 2018 року

 (з 09.00 до 17.00 год.)

 

робочий              мобільний

07 квітня 2018 року Стальниченко Ю.В. 3-16-19  0990033130
08 квітня 2017 року Пеклуха  Р.Л. 2-12-42  0952858058
09 квітня 2017 року Вишняк Т.С. 2-16-41  0993251150

 

 

1. Щоденно інформувати   на 09.00, 13.00 та 17.00 годину стислої інформації щодо ситуації в Менській ОТГ міському голові.

2. У випадку надзвичайної ситуації інформування здійснювати негайно.