Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòàКомплексна схема розміщення тимчасових споруд для здійснення  підприємницької діяльності по вул. Сіверський шлях (район автовокзалу) в м. Мена Чернігівської області