Законом України №475 від 21.05.2015 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», який набрав чинності 26.05.2015 року продовжено строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до 25 листопада 2014 року, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, або його відсутність до 25 вересня 2015 року.
У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.
Зазначені відомості не подаються:
1) політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об»єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами;

2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;
3) юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодо одержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодо одержувачів) їх засновника, якщо засновник юридична особа.
У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту) зазначеної інформації у встановлений в цьому пункті строк особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом”.

 

Позначки: ,