Виконавчий комітет Менської міської ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  майна комунальної власності, а саме цілісного майнового комплексу – споруд та обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення міста Мена

Об`єкт оцінки: цілісний майновий комплекс споруд та обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення м. Мена Менського району Чернігівської області .

Мета проведення  оцінки: визначення початкової (ринкової) вартості об’єкта для передачі в оренду чи концесію.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

Учасникам конкурсу потрібно подати до виконавчого комітету Менської міської ради конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

  • заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір об’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ №1270 від 29.08.2011 року, додаток 4 в редакції Наказу Фонду державного майна №47 від 16.01.2018);
  • копія установчого документа претендента;
  • письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
  • інформація про претендента (додаток 5 в редакції Наказу Фонду державного майна №47 від 16.01.2018);
  • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
  • інформацію про практичний досвід виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

Всі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою.

Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням усіх податків, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Термін виконання оцінки об’єкта не повинен перевищувати 15 календарних днів.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Дата проведення конкурсу 29.11.2018 року о 11-00 в приміщенні Менської міської ради за адресою: вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена Менського району Чернігівської області.

Документи подаються до виконавчого комітету Менської міської ради за адресою: м. Мена, вул. Титаренка Сергія,7.

Документи приймаються до 26.11.2018 року (включно).